ponedjeljak, 11. siječnja 2021.

Skandi đerdan broj 2

Naslovnu skandicu, sedam skandinavaka i mamuticu  - sve ih je sastavio Aladin Mahmutović. Mamutica je tematski posvećena bh. rock-sastavima.Bh. zagonetač

Nema komentara: