Moj popis blogova

srijeda, 21. studenoga 2018.

Rijetka imena (52) - IRIJANA


U Rječniku osobnih imena Mate Šimundića piše da je ime Irijana kraći oblik imena Irija, koje je, pak, izvedeno iz grč. „iris“ – duga ili cvijet perunika. Najčešća odmilica toga imena glasi Irijanica. Ovo rijetko ime nosi hrvatska  liječnica, specijalistica plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije te voditeljica Centra za estetsku medicinu „Medikol“ u Zagrebu dr. med. Irijana Rajković (slika).



            Boris Nazansky

Nema komentara: