subota, 17. studenoga 2018.

Iz zagonetačke fotoriznice (81)


Još jedna fotografija iz radnog dijela VI. susreta zagonetača Jugoslavije u Vinkovcima 1974. godine, Na slici od lijeva: Dušan Šuša, (?),Stjepan Horvat, Ivica Mlađenović,(?), Boris Antonić, (?), Ivo Fici, Ranko Skopal, (?), Miroslav Šantek, (?), Ilija Stančul, Nikola Malenović, Božo Horvatinović, (?), Zvonimir Kurpes i (?).                                                                                                              Neki Tip

Nema komentara: