Moj popis blogova

subota, 5. siječnja 2019.

DiČNiK (7)


Potiraljka

JAKA VJERA U LJUDE I DJELA, KAO I U CILJ!

(Nikola ČD Pešić, Vjesnikov kviz broj 430, 4. V. 1988. i „Kopiratelj potiraljke“ Nedjeljka Nedića, vlastita naklada, Ugljara, 15. III. 2018., str. 7)

Svetac Gromovnik (premetaljka)

... SLAVI JE I TI!

(Nikola ČD Pešić, Eureka Mala broj 478 iz 1996. te Dinko Knežević „Ikona svetli“, ESS i „Alma“, Beograd, 2013., str. 10)

Poricaljka

Žitelja se zemlje seti,
koji svima prstom preti!

Pradavnica

Iz ranca je nekad davno
odjeknuo pucanj slavno!

(Nikola ČD Pešić, Beokviz i Osmosmerka te „Enigmorimići“, „Mašinac Print“, Niš, 2003., str. 42 i 43)

Obrtajna izdvajaljka

ZAVEŠTANJE
POMODARSTVO
BLATOBRAN
PRITOKA

Po tri slova treba straga naći
za taj film domaći!

Premetaljka

ON SILNOSTI
svoje krije,
reci bokser to koji je?

(Nikola ČD Pešić, Ukrštene reči specijal broj 1, ljeta 2007., str. 25)


(Nikola ČD Pešić, Novosti Enigma broj 2415, 1. IV. 2016., str. 16)

Kolega

2 komentara:

Anonimno kaže...


DIČNIKOVA REŠENJA:

Potiraljka: REVOLUCIJA
Premetaljka:SVETI ILIJA
Poricaljka: NEPALAC (ne palac)
Pradavnica: PRASAK (pra sak)
Obrtajna izdvajaljka: "KO TO TAMO PEVA" (PriTOKa, blATObran, POModarstvo,
zAVEštanje, TOK+ATO+POM+AVE)
Premetaljka: SONI LISTON
Biljna šarada: 1. KRKA+VINA=KRKAVINA; 2. BAKA+ROLA=BAKAROLA; 3. KAME+LIJA=
KAMELIJA; 4. VISI+BABA=VISIBABA; 5. RUNO+LIST=RUNOLIST; 6. SELA+GINA= SELA-
GINA; 7. BRUS+NICA=BRUSNICA; 8.KOST+RIKA=KOSTRIKA; Konačno rešenje: KAMILICA
Indirekt: MALO JALE (MA loja je); može i rešenje: MASA LAJE (MA sala je).

Vlašar

Nedjeljko Nedić kaže...

Bravo Vlado. U pravu si kod indirekta, može i MALO JAJE i MASA LAJE!