Moj popis blogova

srijeda, 9. siječnja 2019.

Enigmatski kalendarij (374)


9. I. 1946. – Rođen je u Štulcu kod Lebana srp. zagonetač ŽARKO  PEŠIĆ

9. I. 1950. - U Ruskome Krsturu rođen je srp. zagonetač MARIJAN MAKAJI

9. I. 1995. – Izašao je u Bjelovaru 900. broj Skandi Čvora

Kalendarije

Nema komentara: