Moj popis blogova

petak, 4. siječnja 2019.

T. Merula više nije nepoznat


Pseudonim T. Merula javljao se u Vjesnikovu kvizu, Kvizorami i Feniksu. Nisam znao čiji je sve do jučer. Pregledajući, naime, budući troslovni rječnik pod natuknicom „KOS“ upisao sam, među inim, i opisak za pticu kosa, latinskoga naziva Turdus merula, te opisak za zagonetača Dušana Kosa (1938. – 2004.). Kako su opisci bili jedan do drugoga, tek tada sam shvatio da pseudonim T. Merula pripada pok. Kosu.

Nene

Nema komentara: