četvrtak, 4. srpnja 2024.

Dušanova enigmatska niska (15)

 


(Dušan Đukić, Skandi Čvor broj 674, 10. IX. 1990.)


(Dušan Đukić, Specijal Đerdan broj 3, siječnja-veljače 2017., str. 61)


(Dušan Đukić, Enigmatski đerdan broj 976, 10. I. 2019., str. 41)

Nema komentara: