ponedjeljak, 1. srpnja 2024.

Dvije nove Gocine knjige

У издању Енигматског савеза Србије, а уз помоћ Културног центра Пећинци и више спонзора, током маја и јуна ове године из штампе су изашле две књиге Гордане ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ: „ОЗАРЈЕ С ДЛАНА“ и „МИР СТАРИНА“, које на анаграмски начин обрађују верске теме. Компјутерску обраду, техничко уређење и избор фотографија урадио је др Динко КНЕЖЕВИЋ, а уредник издања је Владимир ШАРИЋ.


У књизи „ОЗАРЈЕ С ДЛАНА“ (логоанаграм: СЈА ДЕЛО ЗНАЊА!/Њ=Р/)  представљени су одабрани светитељи и празници из црквеног календара кроз анаграме уз пригодне пропратне текстове. Предговор је написао Динко КНЕЖЕВИЋ где је приказан развој загонетке анаграм код нас са нагласком да је књига „ОЗАРЈЕ С ДЛАНА“ друга која обрађује верску тематику на анаграмски начин после књиге „ИКОНА СВЕТЛИ“. У књизи су дати садржај верског календара, подсетник – појмовник, текст о ауторки и захвалница. На 108 страна дата су 102 анаграма о светитељима и свети -тељкама и другим верским појмовима. Књига почиње анаграмним приказом ПАТРИЈАРХА ПАВЛА: ПРАВИ ЈЕ ПРАХ ТЛА (Патријарх Павле) и ЕП СПАЈА ВРЛИ КРСТ И ПРАХ (Патријарх српски Павле) а завршава анаграмом ЕВО – ПРИРОДНОСТ ЛИКА (Свети пророк Данило).


Друга књига „МИР СТАРИНА“ (проширени анаграм од појма МАНАСТИРИ) је збирка од 110 анаграма о манастирима и храмовима са наших простора. Предговор (рецензију) је дао новинарски и енигматски доајен Јован ВУКО- ВИЋ. У тексту „МАНАСТИРИ ЗА НЕЗАБОРАВ И ПОНОС“ даје се поглед на то како се у нашем народу загонетало. У другом делу текста даје се анализа књиге где се каже и ово: „Примећујући помањкање верских анаграма пре свега у српској енигматици, а подстакнута зборником анаграма на верске теме „ИКОНА СВЕТЛИ“ (СВЕТИ НИКОЛА) Динка КНЕЖЕВИЋА, загонетачица и песникиња Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ прихватила се часног посла да анаграмски обради наше црквено благо. Најпре је ове године објавила књигу анаграма „ОЗАРЈЕ С ДЛАНА“ посвећену календарском реду – свеци-ма и најважнијим датумима из православног календара. Још док се боја на „Озарју с длана“ није ни осушила, Гордана широкој јавности представља нову књигу – овог пута о српским манастирима под анаграмским насловом „МИР СТАРИНА“.

„Загонетно представљање манастира започиње манастиром Бањска (ОСТА МАЊИНА СРБА/О=К/) и завршава са 89-ом црквом Преноса моштију Светог оца Николаја (ОГРЕЈА Л' ОВАЈ КРОТКИ ПОСТ СУНЦЕ ШИМАНОВАЦА).“

„Уз анаграмско представљање наших манастира, уз пригодне фотографије грађевина, ауторка даје краће податке о историји настанка сваког црквеног здања. Када је саграђен, где се налази и по чему је значајан за српску цркву, културу, историју и народ.“

„Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ са обе верске енигматске књиге одужила се свему ономе што је пропуштено у енигматском праћењу црквених/верских датума. Сада је на верским институцијама, школама и туристичким органи-зацијама да искористе ово енигматско благо, свако за своје добронамерне културне и образовне потребе.“ – закључује Јован ВУКОВИЋ.

На крају књиге дати су: попис 89 имена манастира и храмова, биографски подаци о ауторки са пописом наслова 17 њених објављених књига, текст „Контрола анаграмских близанаца“ и захвалнице.

В. Ш.

Nema komentara: