ponedjeljak, 8. srpnja 2024.

Par potiraljaka

 

DIVNE LI PRIČE, A I EPA, O DIVU I LEGENU!

Aljoša s Baldekina

IVO, PA TU PUSTOLOVINA!

(Alan Marinić, Kviskoteka broj 1521, 5. VII. 2024., str. 6)