srijeda, 18. studenoga 2020.

3 x 13
(Mate Ivandić i Ivica Marelić, 50 skandi broj 673, 9. XI. 2020., str. 42, 43 i 46)

Pedesetičar

Nema komentara: