nedjelja, 15. studenoga 2020.

Bili smo na SOZAH-u u Orašju

 Pero je na SOZAH zbilja došao punih ruku (i prtljažnika). Poredprije neki dan spominjanih časopisa i sudokua darovao je i deset uveza Skandi Feniksa (41-60, 161-180, 461-480, 861-880, 881-900, 901-920, 921-940, 941-960, 961-980 i 981-1000) na kojima mu se još jedanputa iskreno zahvaljujem. Već sam ih koristio u nekoliko priloga.

Zahvalnik

Nema komentara: