četvrtak, 12. studenoga 2020.

Vukadin (3)

 


(Tomislav Vukadinović, Novosti Enigma broj 2441, 1. VI. 2019., str. 62)

Kolega

Nema komentara: