četvrtak, 14. siječnja 2021.

Enigmoiskrice (35)

Nekolicina zagonetača navedenih u Leksikonu zagonetača Jugoslavije Stjepana Horvata (1979.), Leksikonu srpskih enigmata Miroslava Lazarevića i Jovana Vukovića (2007.) i Leksikonu zagonetača BiH Nedjeljka Nedića (2020.) nije rođena ili umrla  na području bivše države. Čini mi se zanimljivim navesti neka od mjesta njihova rođenja i smrti.

Karlo Albrecht (Gera u Njemačkoj, 1826. – u. 1887. u Zagrebu)

Zvonimir Azinović (Konjic, 1921. – Kalmar u Švedskoj, 2002.)

Nikola Babić (Batkuša, 1961. – Beč u Austriji, 1998.)

Albert Bazala (Brno u Češkoj, 1877. – Zagreb, 1947.)

Konstantin Časni (Graz u Austriji, 1879. – Bjelovar, 1954.)

Ernest Fabry (Pečuh u Madžarskoj, 1919. - ?)

Fran Krsto Frankopan (1643. – Bečko Novo mjesto u Austriji, 1671.)

Ivan Frano Jukić (Banja Luka, 1818. – Beč u Austriji, 1857.)

Vuk Stefanović Karadžić (Tršić, 1787. – Beč u Austriji, 1864.)

Drago Kernc (Beč u Austriji, 1896. - ?)

Nada Kesterčanek Vujica (Sarajevo, 1917. – Wilkes-Barre u SAD, 1971.)

Mile Klopčič (L'Hopital u Francuskoj, 1905. - ?)

Gregor Krek (Četena Ravan pri Javorju, 1840. – Graz u Austriji, 1905.)

Ivan Macun (Trnovci, 1821. – Graz u Austriji, 1883.)

Niko Mariani (Astoria u SAD, 1909. – Split, 1984.)

Petar Preradović (Grabrovica, 1818. – Fahrafeld u Austriji, 1872.)

Ljerka Radivoj (Prag u Češkoj, 1925. - ?)

Pavao Ritter Vitezović (Senj, 1652. – Beč u Austriji, 1713.)

Dragutin Steinhardt (Zagreb, 1886. – New York u SAD, 1961.)

Matija Šimović (New York u SAD, 1911. – Foča, 1983.)

Ivan Zoch (Jasenova u Slovačkoj, 1843. – Modra u Češkoj, 1921.)

Zanimljivko

2 komentara:

gogoo kaže...

Dobre iskrice. Za Frankopana, Karadžića, Preradovića i Vitezovića sam znao.

Anonimno kaže...

Ali oni za nas nisu...