ponedjeljak, 11. siječnja 2021.

Obljetnice (27)

Na današnji je dan prije deset godina, 11. siječnja 2011., u Rijeci izašao Skandi Feniks broj 600. Na njegovoj je naslovnici rukometni vratar Mirko Alilović u karikaturi  Miroslava Gerenčera i Perina križaljčica. Pored klasičnih skandica objavljena je i skandi talijanka, skandi 1 + 2, skandi asocijacije, Podatak više, skandi saće i skandismjerka.
(Pero Galogaža, Petar Zovko i Klaudio Pavić, Skandi Feniks broj 600, 11. I. 2011., str. 1, 6 i 26)

Obljetničar

Nema komentara: