petak, 16. srpnja 2021.

Dvojnici (50) – VLADIMIR ŠARIĆ

Našemu Vlašaru imenjak je i prezimenjak bankarski stručnjak Vladimir Šarić.Dvojnik

Nema komentara: