petak, 16. srpnja 2021.

Orestija (12)

 

Slogovna ponavljaljka

STADION DI _ _     _ _     _      _ _ RAKANU SLIČI!

(Stjepan Orešić, Čvor Razbibriga broj 86, 17. III. 1971.)


(Stjepan Orešić, Skandi Čvor broj 294, 30. V. 1983.)


(Stjepan Orešić, Vjesnikov kviz broj 317, 11. IV. 1984., str. 22)


(Stjepan Orešić, Hit Skandi broj 1, 1. III. 1991., str. 24)

Zagrebački pijanist (premetaljka)

PA, MRDNI KLAVIR!

(Stjepan Orešić, Čvor Križaljka broj 526, 27. II. 1991.)


(Stjepan Orešić, Vic Skandi broj 26, 15. III. 1991., str. 2)


(Stjepan Orešić, Specijal Džoker broj 62, travnja-svibnja 1996.)


(Stjepan Orešić, Kvizorama broj 1025, 26. XI. 2011.)


(Stjepan Orešić, Kvizorama broj 1376, 18. VIII. 2018., str. 14)


(Stjepan Orešić, Kvizorama broj 1380, 15. IX. 2018., str. 12)

Premetajna pitalica

ZNATE KOGA ona prati?

Reći će vam – enigmati!

(Stjepan Orešić, Kvizorama broj 1412, 27. IV. 2019., str. 14)

Kolega