petak, 16. srpnja 2021.

Zagonetni dueti (204) – ŽMIKIĆ/BULJAN

 

Grgin show (proširena premetaljka)

OSMI ĆE DAN ...

... doć', kada prođe ...!

(Biserka Žmikić i Alojz Buljan, Križaljka Kviz broj 22, 15. VII. 1993., str. 11)

Dvojac