srijeda, 22. lipnja 2022.

Sastavljački natječaj za X. SE

Povodom 10. Susreta enigmata koji će se održati 30. srpnja 2022. godine u Širokom Brijegu Organizacijski odbor raspisuje:

                                                 NATJEČAJ ZA SASTAVLJAČE

1.)Natječaj se sastoji od dvije discipline: prva je premetaljka a druga magični kvadrat 7x7;

2.) Premetaljka se sastavlja na sljedeću temu: DESETI JUBILARNI SUSRETI ENIGMATA. Premetaljka mora biti sastavljene od zadanih slova, bez dodavanja ili izmjena;

3.) Magični kvadrat 7x7 sastavlja se prema važećim i pravopisnim pravilima.

Najmanje u jednoj od 7 riječi moraju biti slova DESET. (npr: deserti, estrade, desetka ...). Magični kvadrat ne treba opisivati, za manje poznate pojmove valja navesti pouzdane izvore;

4.) Svaki sudionik natječaja može poslati najviše 2 rada u svakoj disciplini potpisanih punim  imenom, prezimenom i adresom;

5.) Premetaljke i magične kvadrate slati na elektroničku adresu:  nevenkosol@gmail.com  najkasnije do 22. srpnja 2022. godine;

6.) Pristigle radove ocjenjivat će eminentni žiri a rezultat natječaja bit će objavljeni 

    30.srpnja 2022. godine u Širokom Brijegu;  

7.) Najboljim sastavljačima pripast će dvije jednake novčane nagrade: 100 KM autoru najbolje premetaljke i 100 KM autoru najboljeg magičnog kvadrata. U svakoj kategoriji podijelit    ćemo po dvije utješne nagrade (knjige).  

Organizacijski odbor X. SE-a