srijeda, 14. listopada 2020.

Doajenove slogovne petice

 1. BA, BA, BE, BE, CI, CI, CI, ČAR, ĆI, DI, DI, JA, JA, LI, LI, NA, NA, NE, NE, NI, PRA, STI, STI, TI, TI.


VODORAVNO I OKOMITO: 1. Majke očeve ili majčine majke (uvećanica), 2. Sredstva za uništavanje bacila, 3. Skup tekstova filologa Aleksandra Belića kao i dokumentarnog materijala o njemu (usporedi: krležijana, goranijana), 4. Učenici slikara Tiziana Vecellija, 5. Čovjek koji nije u grupi pristaša neke dinastije.

2. A, A, CI, CI, DA, E, E, GO, GO, LO, MA, MA, NI, NI, RA, RA, RE, RE, TI, TI, TI, U, ZA, ZI, ZI.


VODORAVNO I OKOMITO: 1. Staviti rezu na vrata, zatvoriti rezom, 2. U grčkoj mitologiji: ime jedne od morskih nimfi Nerejida; također antički kralj na Cipru, 3. Fanatični navijači kluba Reala, 4. Mišić na jagodičnoj kosti (mn.), 5. Ubojica tiranina.

Boris Antonić

2 komentara:

Anonimno kaže...


Odgonetke slogokvadrata 5 x 5 Borisa Antonića:

PRA-BA-BE-TI-NE
BA-CI-LI-CI-DI
BE-LI-ĆI-JA-NA
TI-CI-JA-NI-STI
NE-DI-NA-STI-ČAR

ZA--E-RE-ZI-TI
E--U--A-GO-RA
RE--A-LO-MA-NI
ZI-GO-MA-TI-CI
TI-RA-NI-CI-DA

Vlašar

Nedjeljko Nedić kaže...

Da, Vlado!