petak, 16. listopada 2020.

Nova Kvizorama (184) – broj 1486

 Dok Krama pogađa, Kvizoramci sastavljaju, a odgonetači rješavaju. Na stolu im je ovoga puta drugi dio izvješća s oraškoga SOZAH-a, posmrtno slovce o zagrebačkome zagonetaču Mladenu Kovačeviću, Borkanov rogalj 8 x 13, dvanaestoslovni duet u rubrici Naime – imena, Ratkova prstenasta, više Dragišinih zagonetaka, Šarčeva talijanka ...
Indirekt (4 – 2)

SNAGA U BOSNI!


(Želimir Kušić, Mladen Kovačević, Boris Antonić, Zdenko Bakotić i Robert Smolec, Kvizorama broj 1486, 12. X. 2020., str. 1, 3, 12, 18 i 41)

Kvizoramko

3 komentara:

Dejan Minić kaže...

PALIONICA (palica, ion)

UNESCO kaže...

MILA KVIZORAMA


MJER NE KO MO RE
NE ZA RA TI TI
KO RA ČI ČA NI
MO TI ČA RI TI
RE TI NI TI SI

Nedjeljko Nedić kaže...

Točni ste obojica.