srijeda, 14. listopada 2020.

Uz stotu obljetnicu rođenja dr.-a Kurpesa

 Na današnji je dan prije stotinu godina, 14. listopada 1920., u seocetu Kalje kraj Sošica na Žumberku rođen najveći hrvatski križaljkaš svih vremena Zvonimir Kurpes. Preminuo je u Sisku 1. lipnja 2008. Budući da je prvi rad, ispunjaljku, objavio u Sfingi Rebusu od 11. siječnja 1936., znači da je zagonetao više od 72 godine!!!  Na legendarnoga Eskulapa, Helu, Juru, Mladena, Satira, Zesa, V. Kremzira, L. Mirskoga podsjećamo vas djelićem iz njegova plodonosnoga stvarateljskoga opusa te radovima i tekstovima o njemu.

PRVI SEM UZORNIK! UZROK VISPRENIM!

MRSI OPERNI ZVUK! SUPERKVIZ – MIRNO!

(Ranko Skopal)

PRENOSIM KURZIV! (Ratko Čunčić)

PRIZVUK: SMIRENO! (Vladimir Kutnjak)

UM „SVEPRIZORNIK“ (Boris Nazansky)


(iz Vjesnikova kviza broj 557, 10. X. 1990.)

(Feniks broj 1, 22. XII. 1994. i broj 353, 19. VI. 2008., str. 7)

(Super Feniks broj 5, 11. VII. 1998. i Feniks broj 353, 19. VI. 2008., str., 11)

(Kviskoteka broj 665a, 19. X. 2007., str. 25)


(Boris Nazansky i Antun Cvitković, Kvizorama broj 846, 21. VI. 2008., str. 3 i 16)

Križaljkaš

Nema komentara: