petak, 19. veljače 2021.

Na današnji dan (50)

 


(Edhem Ćenanović, Mini Čvor broj 572, 19. II. 1987., str. 6 i 7)


(Željko Petrović, Skandi Čvor broj 645, 19. II. 1990.)

Indirekt (5 – 4)

Jednak Dinovoj kćeri!

(Domagoj Jakopović, Kviskoteka broj 227, 19. II. 1999., str. 32)


(Miro Šarić, Feniks broj 240, 19. II. 2004., str. 4)

Nadnevko

Nema komentara: