ponedjeljak, 19. srpnja 2021.

Enigmatski kalendarij (1299)

19. VII. 1932. – Rodio se u Zagrebu hrv. zagonetač, šahist i novinar DRAGUTIN DIMC

19. VII. 1940. – Rođen je u Smederevu srb. zagonetač DUŠAN KOSTIĆ

19. VII. 1946. – U Crncu kraj Orahovice rođen je hrv. zagonetački aktivist PAVO MARKO

19. VII. 1964. – U Čačku je rođen srb. zagonetač RADOMIR VUKADINOVIĆ

19. VII. 1975. – Rođena je u Bjelovaru hrv. tehnologinja i zagonetačica dr. sc. ANITA TARBUK

19. VII. 2000. – Izašao je u Skopju 1100. broj Koteleca

Kalendarije

Nema komentara: