srijeda, 24. studenoga 2021.

Enigmatski časopisi u zagonetkama (71) – BLA BLA OSUMKA

Ovaj časopis s osmosmjerkama izdaje nakladnička kuća „Din nadavi“ iz Skopja. Autori osmosmjeraka su Nikolče Đorđieski i Aleksandar Milovanov.


Premetaljka

SABO: LAK ALBUM sa zagonetkama!

Enigmoznalac

Nema komentara: