nedjelja, 21. studenoga 2021.

Novi Problem

Izašao je novi 155. broj ljubljanskoga svemrežnoga časopisa „Problem“. Autori zagonetaka su Branko i Vladimir Milovanović, Jože Kelher, Boris Hočurščak, Edi Klasinc, Janez Kumše te Štefan Markovič s polaznicima enigmatskoga tečaja za ljude treće dobi. Od zagonetaka zastupljene su skandinavke, čarobna četvorina 7 x 7, opetovnica, rasputnica 7 x 11, talijanka, vijuga, rogalj 6 x 10 i 7 x 10, reštka, obosmjerka i rebus. Časopis možete preuzeti na blogu: kriptogram.com!

Obosmjerka

ON SEDI DESNO!(Branko Milovanović, Vladimir Milovanović i Jože Kelher, Problem broj 155, 20. XI. 2021.,str. 1, 6 i 11)

Borkan

Nema komentara: