petak, 13. svibnja 2022.

Dvije potirajne krive posjetnice

 

RANKO BANDIĆ, KNIN: RUDAR

DAMIR NAZOR: LJEKAR

(Senad Pirić, Specijal Đerdan broj 35, svibnja-lipnja 2022., str. 56)

Suradnik