utorak, 10. svibnja 2022.

Tri Esine premetaljke

 

Bh. sanjkaš (premetaljka)

VIRIM ZA KOLAJNE!

(Esad Luković, Skandi Sezam broj 1310, 15. IV. 2022., str. 2)

Bh. književnik (krnja premetaljka)

VEĆ „HADŽIJA“ DRAME!

Bh. biljarist (premetaljka)

NJIHOV ĆE PLAN VISINA!

(Esad Luković, Enigmatski Đerdan broj 1143, 5. V. 2022., str. 30)

Premetaljkaš