ponedjeljak, 27. ožujka 2023.

Žaretova galaktika

Bjelovarska je nakladnička kuća „Čvor“ lani objavila i knjigu „Zagonetačka galaksija Žarka Đokića, koju su uredili Stjepan Horvat i Andrija Đokić. Predgovor je napisao „Amer“ Hajrudin Hodžić, dok je autorom pogovora Radoja Racanović. U knjizi su objavljene  234 zvijezde s 5, 6 ili 7 pojmova,  u kojima je tematski pojam redovito ime i prezime nekoga od zagonetača. Većina ih je ranije objavljena na blogu TIO, a manji dio na blogu DUE i Zagonetači i rješavači. Uz svaku zvijezdu jest i odgovarajuća slika. Možete ju nabaviti kod nakladnika.
Publicist

Nema komentara: