četvrtak, 15. listopada 2020.

Remek-djela hrvatskoga zagonetaštva (29) – BOŽIVRANOVA PREMETALJKA


Kazališni oglas (premetaljka)

DANAS PJEVA TENOR!

Gornji oglas nekog kazališta

sam po sebi ne kazuje ništa,

ali lova dovoljno mu kažu,

ako pravim redom se poslažu:

Smetaninu operu će dati

u kojoj će tenor gostovati!

(Božidar Vranicki, Problem broj 17, 26. IV. 1947., str. 5)

Velemajstor