ponedjeljak, 15. veljače 2021.

Vladetine kaže (5)

 


(Vladeta Trivunac, Oslobođenje Mozaik broj 13)

Kriptogram

OBOA

PREGRŠT

IOLE

ŠKRGUT

ETUI

DRHTAJ

IAKO

(Vladeta Trivunac, Skerco broj 25)

Slovni rebus (7)

_ U _ URI _ U     -    KUKURIKU

(Vladeta Trivunac, Ideje u slovnim rebusima, 2001.)

Kolega

2 komentara:

Anonimno kaže...


Neke odgonetke:

Magični štit 5 x 7 sa učaurenim kvadratom

=POBTT=
POMORAC
OMILETI
BOLIVAR
TREVIRA
TATARIN
=CIRAN=

Slovni rebus : DODATAK (dodata "K"). Primer rebusa sa istim korenom u postavci i rešenju.

Rešenje kriptograma: BELUTAK (uzima se slovo ispred ili iza skupine samoglasnika ili suglasnika: B-oa, E-gr, io-L, rg-U, T-ui, ht-A, ia-K)

Vlašar

Nedjeljko Nedić kaže...

Sve je točno, Vlašare!