nedjelja, 14. veljače 2021.

Zemljopisna potiraljka

 BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, CRNA GORA, KATAR

Potiraljku riješi sad

da dobiješ češki grad.

Senad od Tuzle