petak, 10. rujna 2021.

Enigmatski časopisi u zagonetkama (70) – SKANDI ĐERDAN

Skandi Đerdan novi je bh. enigmatski časopis čiji je prvi broj izašao 1. kolovoza ove godine. Taj ću broj predstaviti u rubrici „Iz prvoga broja“.


Slogovna ispunjaljka

1.)Sklonost izazivanju skandala, sablažnjivost, 2.) Naricaljka za pokojnim ili zbog nekoga drugog tužnog događaja, tužaljka, 3.) Sorta kruške koja potječe iz Francuske, 4.) Najmlađa država na svijetu, glavni grad Juba.


Ako ste ispunjaljku ispravno riješili u posebno označenim poljima dobit ćete naziv predstavljenoga časopisa.

Enigmoznalac

1 komentar:

Anonimno kaže...


Odgonetka slogovne ispunjaljke:

1. SKAN DA LOZ NOST
2. JA DI KOV KA
3. KA LI ĐER KA
4. JUŽ NI SU DAN

Konnačno rešenje po dijagonali: SKAN DI ĐER DAN!

Vlašar