ponedjeljak, 6. rujna 2021.

Enigmatski kalendarij (1348)

6. IX. 1882. - Umro je u Dubrovniku crnog.-srp. skupljač pučkih umotvorina VUK VRČEVIĆ

6. IX. 1886. – Rođen je u Zagrebu hrv. odvjetnik i zagonetač DRAGUTIN STEINHARDT

6. IX. 1933. – U Kaludri kod Berana   rođen je crnog.-srp. zagonetač i urednik MILOSAV BARJAKTAROVIĆ

6. IX. 1948. – U Kaniškoj Ivi kraj Garešnice rođen je hrv. zagonetač MILAN STARČIĆ

6. IX. 1952. – U Borovcu kod Novske je rođen hrv. zagonetač JOSIP FILIPOVIĆ

6. IX. 1982. – Autor 8 skandinavaka u Skandi Čvoru broj 256 bio je Dušan Kos

6. IX. 1989. – Izašao je u Zagrebu 500. broj Vjesnikova kviza

6. IX. 1996. – Izašao je u Zagrebu 100. broj Kviskoteke

6. IX. 2019. – Umro je u Vukovaru hrv. zagonetač PETAR ZOVKO

Kalendarije

3 komentara:

Anonimno kaže...


Pravilno prezime je BARJAKTAROVIĆ (vidi Leksikon srpskih enigmata, str. 36).

Vuk KRČEVIĆ je i srpski zagonetač (Leksikon srpskih enigmata, str. 55).

Vlašar

Anonimno kaže...


Danas saznajemo da je MILOSAV BARJAKTAROVIĆ preminuo 25.10. 2019. godine.

Vlašar

Nedjeljko Nedić kaže...

Ispravljam i dopisujem.