srijeda, 15. rujna 2021.

Fraper + (16)

 


(Franjo Perković i Josip Dubrović, 101 skandi broj 187, srpnja 2010., str. 40)

Dvojac

Nema komentara: