srijeda, 17. studenoga 2021.

Bio jednom SOZAH u Orašju (5)

Dvije fotografije s odgonetačkoga natjecanja na XXXVI. SOZAH-u u Orašju.


(Eldin Skopljak, Damir Vratković i Petar Štambuk)


(Jela Oršolić, Mirsad Arpadžić, Žarko Porobić Nedić, Valter Kvalić, Marijan Ević i Pero Galogaža)

ZDRovci

Nema komentara: