petak, 19. studenoga 2021.

Borkanovi specijali (22)

 


(Branko Milovanović, Ugankarski izziv, 15. VII. 1997.)

Novator

Nema komentara: