četvrtak, 18. studenoga 2021.

I dame zagonetaju (240)

 


(Mira Pinter, Mala ukrštenica broj 337, svibnja 1977., str. 12)


(Dragana Milić, Kvizorama broj 3, 25. I. 1992., str. 14)

Krik (premetaljka)

Prestraši se ona lako,

onda vikne glasno, jako.

Rukom usta si pokriva,

pa se u kut jadna SKRIVA!

(Silva Jagar Čotić, Feniks broj 232, 30. X. 2003., str. 56)


(Jelena Milak, Skandi Feniks broj 1060, 5. XI. 2019., str. 36)

Kavalir