petak, 7. siječnja 2022.

Enigmatski kalendarij (1468)

7. I. 1652. – Rođen je u Senju hrv. književnik, leksikograf, povjesnik, političar i zagonetač PAVAO RITTER VITEZOVIĆ

7. I. 1933. – U 2. broju zgb. lista Svijet objavljene su „zagonetne ljestve“ (križaljka) Miroslava Vukelića Mesalova

7. I. 1934. - Rođen je u Velimlju kraj Nikšića crnog. književnik i političar dr. sc. NOVAK KILIBARDA, koji je pisao o narodnim zagonetkama

7. I. 1936. – U Gnjilanu je rođen srp. zagonetač VOJISLAV TRUMPIĆ

7. I. 1950. – Rođen je u Zemunu srb. zagonetač VOJMIR MIHAJIĆ

7. I. 1951.– Rođena je u Turbetu kraj Travnika hrv. zagonetačica GORDANA HORVAT

7. I. 1964. – Rođena je u Novoj Gradišci hrv.-srp. zagonetačica BILJANA TURJAČANIN

7. I. 1976. – Čvor Križaljka broj 131 predstavila je mak. zagonetača Atanasa Marinova

7. I. 1987. – U Gornjemu Milanovcu izašao je 700. broj Eureke

7. I. 2016. – Preminuo je u Orašju bh. zagonetač i športski aktivist ANTO BAOTIĆ

7. I. 2017. – Preminuo je u Bjelovaru hrv. karikaturist, stripaš i zagonetač BRANKO MEDAK

7. I. 2019. – Umro je u Sarajevu bh. zagonetač ZIJO AJDINOVIĆ

Kalendarije

Nema komentara: