petak, 7. siječnja 2022.

Zaboravljeni zagonetači (17) – VEZUV BEŠLAGIĆ

O ovomu sam bh. zagonetaču u Leksikonu zagonetača BiH napisao samo sljedeće: Vezuv BEŠLAGIĆ (Tuzla): Suradnik Čvor Razbibrige (1978./82.), Skandi Čvora, Mini Čvora, Vjesnikova kviza i Čvor Križaljke u 80-im godinama XX. stoljeća.

Zahvaljujući kolegi Esadu Lukoviću koji je Vezuva, odnosno Veska kako ga zovu Tuzlaci, pronašao i s njim razgovarao sad znamo nešto više.

Vezuv Bešlagić (Tuzla, 30. siječnja 1951.) – Umirovljeni administrativni radnik. Suradnik Čvora Razbibrige (1978./82.), Skandi Čvora (1981./88.), Mini Čvora (1981./1988.), Čvor Križaljke (1981./88.) i Vjesnikova kviza. Živi u Tuzli i ne bavi se više enigmatikom.(Čvor Razbibriga broj 416, 5. VI. 1982., str. 12)


(Skandi Čvor broj 272, 27. XII. 1982.)


(Čvor Križaljka broj 407, 6. VIII. 1986., str. 11)

Iz Esadova razgovora s Veskom izdvojio sam sljedeće: „Pokazao sam mu njegove radove na tvome blogu DUE i nakratko se osmjehnuo. Rekao sam mu da je to blog Nedjeljka Nedića, a on je rekao da se sjeća tog imena i prezimena kao i imena zagonetača kao što su Jovan Nedić, Boris Nazansky, Branko Stojanović, Ilija Nikić, Alojz Buljan, Robert Pauletić, Danko Kujundžić, Stjepan Horvat, Stanislav Železnik i dr. Kaže da se trudio da bude  sa kvalitetom makar blizu pobrojanih enigmata. Takođe je rekao da je neposredno poslije rata malo i rijetko pratio domaću enigmatiku sa naglaskom da je procvat enigmatike bio u periodu 1980-1990.g. i da se moralo puno potruditi da rad  bude objavljen, Razočaran je što enigmatika u BiH nema svoju vrijednost i mjesto u društvu i što se mlađe osobe ne educiraju u tom smjeru jer na taj način mogu dosta naučiti i steći općeg znanja. Rekao sam mu da imaš namjeru da ga uvrstiš u budući Leksikon zagonetača BiH s čim u vezi se zahvalio što ga nismo zaboravili, poslao ti je pozdrave i rekao da si se prihvatio ozbiljnog i mukotrpnog posla“.

Eso i Nene


Nema komentara: