Moj popis blogova

nedjelja, 30. prosinca 2018.

Brankovi konaci (7)
(Branko Polić, Predah broj 20, 15. VII. 1976., str. 37)(Branko Polić, Skandi Čvor broj 395, 6. V. 1985.)(Branko Polić, Brankovina, 15. IX. 1985., str. 30)(Branko Polić, Skandi ukrštenice broj 1, 17. X. 1988.)(Branko Polić, Novosti Enigma broj 2000, 22. X. 1996., str. 30)

Kolega

2 komentara:

Anonimno kaže...


Rešenja:
Čarobni zupčac
1. POZOBATI, 2. ZAPITATI, 3. DOPISATI, 4. BISTRICA, 5. KATARINA, 6. TATINICA,
7. TITICACA;

Klin: 1. BLAGAJNICA, 2. JABLANICA, 3. ALBANIJA, 4. JABLANI, 5. BANIJA, 6. AJA-NI, 7. JANA, 8. JNA, 9. JA, 10. A;

Skandi naslovnica: star, trla, rias, erup, leno, in, j, čaka, a, as, rada, strn, trio, vils, ojat.

Skandinavka: praznina, radiolog, osama, sr, vina, p, e, ana, srem, la, skela, a, aladin, plameni, dravinja, ranije, m, aviza, gi, gana, pol, ac,
maori, n, b, rnić, obor, tor, kilotona, urođenik, konjanici, ana karić.

Vlašar

Nedjeljko Nedić kaže...

Bravo Vlado. Polić je bio raznovrstan.