Moj popis blogova

petak, 21. prosinca 2018.

Rijetka imena (54) - MARILENA


Žensko ime Marilena prema Šimundiću talijanskoga je podrijetla, složeno od imena Maria i Magdalena (prava stapaljka!). Kod nas ga nosi priznata šumarska stručnjakinja Marilena Idžojtić (pomalo je neobično i prezime!), zaposlena na Šumarskome fakultetu Sveučilišta u u Zagrebu na Odjelu za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku (studij je na ŠF-u završila 1989., magistrirala 1996. i doktorirala 2000.), autorica više udžbenika i skripata.Boris Nazansky

Nema komentara: