Moj popis blogova

subota, 29. prosinca 2018.

Par skandi konačnica


Inačice skandinavaka u Skandi Feniksu su vrlo rijetke. U najnovijemu broju objavljene su dvije koje vidite.
(Živko Barišić, Skandi Feniks broj 1015, 25. XII. 2018., str. 18 i 19)

Sastavljač

Nema komentara: