Moj popis blogova

utorak, 23. srpnja 2019.

Dr. Iva na 74. mjestu(Dragan Ivanovski, Feniks broj 640, 18. VII. 2019., str. 47)

+ jednoslovi – 2, crna polja – 20, svega riječi – 67, PDR – 5,31, bjelina – 5 x 6, skupine – 57, množina – 1, rijetka slova – 6

- dvoslovi – 2, kratice – 3, teški pojmovi – 4 (ATBARA, ORNE, ALOFON, ALOMAR)

Moje bodovanje: križaljka – 11, rebus – 5

Sudionik

Nema komentara: