Moj popis blogova

četvrtak, 18. srpnja 2019.

I dame zagonetaju (116)


Etnica

SANJA NIK

(Vesna Nedić, Vjesnikov kviz jesen '87, 30. IX. 1987., str. 26)


(Pavlina Nikolić Levkovski, Ukrštene reči specijal broj 1, ljeta 2007., str. )


(Dragana Salacan, Osmosmjerka broj 450, 18. VIII. 2008., str. 2)

Prebacivaljka

REDAK lijevo, redak desno,
pisaljkom piše učenik svjesno!

(Slavica Ilišević, PEN broj 27, 1. V. 2018., str. 7)

Dodavaljka

Oštar organ vida grabljivica ima,
pa precizno vreba sa plavih visina!

(Marina Raičević, Novosti Enigma broj 2440, 1. V. 2019., str. 23)

Kavalir

1 komentar:

Anonimno kaže...


Odgonetke :

Etnica : SINJANKA

Uljez : CVET

Prebacivaljka: KREDA

Dodavaljka : OKO - SOKO

Vlašar