Moj popis blogova

srijeda, 17. srpnja 2019.

Zagonetke s potpisom (120)(J. Vidošić, Vjesnikov kviz broj 198, 19. IX. 1979., str. 34)


(Josip Maretić, HiK broj 48, 10. III. 1980., str. 12)

ZEZ-leksikon

DINA – dinar devalviran 20 %
DRVO – vol s doktoratom
PIVO – poznanstvo i veze na osvježenju
RIS – sir skriven od miševa
VIC – kratica za „visoke imamo cijene“

(Ivan Babčec, ZEZ broj 13, 10. VII. 1984., str.

Glazbena premetaljka

SANAK O HEROJU!

(Stanko Mikulić, Kvizorama broj 347, 28. XI. 1980., str. 39)(Željko Takšić i Mato Matić, Pitalica broj 53, 2015., str. 5)

Livadić

2 komentara: