četvrtak, 6. siječnja 2022.

Na današnji dan (371)

 (Velija Ajnadžić, Mala ukrštenica broj 336, 10. IV. 1977., str. 10 i 11)


(Milinko Živković, Čvor Križaljka broj 335, 2. XI. 1983., str. 14)


(Milan Viščević, Vic Skandi broj 63, travnja 1994., str. 4)


(Stjepan Šiljeg. Kvizorama broj 263, 29. III. 1997., str. 5)


(Radojica Jovičić, Trač u skandinavkama broj 7, 8. IX. 2006., str. 2)

Nadnevko

Nema komentara: