četvrtak, 6. siječnja 2022.

Orestijada

 

Nova u problemima (premetaljka)

DAJ, VIDITE, VIRUS SE NE DA – DUGO ĆE GADIT'!(Stjepan Orešić, Kvizorama broj 1549, 1. I. 2022., str. 35, 41 i 44)

Kvizoramko