Moj popis blogova

ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Ugankar Jože (6)

(Jože Berdon, Čvor križaljka broj 407, 6. VIII. 1986., str. 3)(Jože Berdon, Čvek v križankah broj 511, 23. VIII. 2016., str. 2)(Jože Berdon, Salomonov Ugankar broj 22, prosinca 2016.-ožujka 2017., str. 27)(Jože Berdon, Ugankarski izziv broj 256, srpnja-rujna 2017., str. 4)(Jože Berdon, Ugankarski izziv iz 2015. i Kvizorama broj 1327, 9. IX. 2017., str. 12)

                                                                                                               Kolega

Broj komentara: 5:

Anonimno kaže...


Rešenja magičnih kvadrata 7 x 7

RAMBLAS
AMARANT
MAGENTA
BRENDON
LANDINI
ANTONIO
STANIOL

Ovaj kvadrat nije zabeležen u knjizi Vladete Trivunca "Magični kvadrati 7 x 7" (Beograd, "Alma" 2007) a nije ni objavljen nijedan kvadrat Jožeta Berdona
što je zavisilo od autorove mogućnosti da skupi sve što je do tada bilo ob-
javljeno od magičnih sedmica, pa tako mnogo toga nije objavljeno. Da li će
neko da se odvaži da napravi nastavak ove monografije videće se!

PALAMAS
ARABIST
LAMENKA
ABERDAR
MINDORO
ASKARIS
STAROST

Interesantno je da su u pomenutoj knjizi V. Trivunca objavljena dva kvadrata
koji imaju na sedmom mestu STAROST (strana 296, primeri broj 2869 i 2870) :

MASTIKS, ANTENAT, STELARA, TELSTAR, INATSKO, KARAKAS, STAROST (autor je Zoran Zeljković, "RAZONODA" broj 180, od 03. 10. 1997) i

ERASTUS, RASNOST, ASTARTA, SNAJPER, TORPEDO, USTEDES, STAROST (autor je
Milovan Danojlić, čuveni pisac a objavio je u knjizi "IGRE S REČIMA" 2005).

Vlašar

Nedjeljko Nedić kaže...

Odgonetke su točne. Dopune Trivunčeve knjige moguće su samo ako se kontaktira Boris Antonić koji ima na stotine kvadrata 7 x 7. Čudim se da Trivunac nije uvrstio nijedan Berdonov kvadart jer ih je on mnogo objavio u Čvor križaljci.

Unknown kaže...

Na 12 strani u knjigi Vladeta Trivunca Magični kvadrati 7x7,objavljen je magični kvadrat Jožeta Berdona objavljen u Čvor križaljki 1990-

Borkan

Nedjeljko Nedić kaže...

Vlado nije dobro pogledao.

Anonimno kaže...


Objavljen je kvadrat na 12 strani ali nije unet u pregled svih kvadrata sa
sedmim pojmom EKARTER (kvadrat je specifičan jer ima isto slovo na 4. mestu:
DOPREME, OPORNIK, POKRATA, RRRRRRR, ENARGIT, MITRIJE, EKARTER). Međutim,
Vladeta je pored ove omaške zaboravio da ime BERDON JOŽE stavi u popis autora.
Pošto sam gledao popis autora, a pretpostavka je da je tačan, mislio sam da
Berdonovih radova nema. Ali ima onih koji pažljivije prate i pamte.

Vlašar