Moj popis blogova

ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

To sam sastavio ja (89)
(Nove Ravne broj 18, 10. V. 1996.)

                                                                     N. N.

Nema komentara: