Moj popis blogova

četvrtak, 4. srpnja 2019.

Zagonetke iz Nade (38)


Nada broj 38 (broj 14 iz 1896.) izašla je u Sarajevu 15. srpnja 1896. U njoj su samo dvije zagonetke.

Narodne zagonetke

1.)Dva brata, tiho prerezata?
2.) Dva se brata preko plota pravdaju?
3.) U polje ide, a doma mu rogovi glede?
4.)  Dušu ima, krvi nema, svukud hoda, traga nema?

Ali-Riza Dautović
Zagonetka

Bio nekakav škrtac pa imao sina darežljiva. Sin je više puta pokušavao da skloni oca tvrdicu, da potpomogne sirotinju. Tako i ovaj put razgovarao on s ocem o sirotinji: kako ova u svagdanjoj bijedi pane i veliku tugu i jad. Stoga zaključi sin svoj govor ovom rečenicom: „Radi jada tata daji dar!“

                              Pita se šta je znamenito kod ove rečenice?

Selim

Uspješni odgonetači bijahu Hifzo iz Bijeljine, Magdalena Leber (Zagreb), Marija Kurolt (Begović-Kula) i Ivan Thau (Donja Tuzla).

Enigmopovjesnik

Nema komentara: